Co Vás nejvíce zaujalo na Východní Moravě?

Název soutěže: 15NEj Zlínského kraje
Organizátor: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s., J.A.Bati 5520, 761 90 Zlín
Průběh soutěže: 15.5. 2015 – 30.7.2015 – odesílání nominací prostřednictvím formuláře na webové stránce www.15nejzk.cz. Nominace musí obsahovat název a lokalizaci nominovaného turistického cíle/atraktivity, může být doplněna fotografií tohoto cíle/atraktivity.
                3.8. – 15.9. – Organizátor zveřejní seznam15 nejčetnějších nominací na webové stránce www.15nejzk.cz . Z těchto 15 nejčetnějších nominací budou hlasováním vybrány tři turistické cíle/atraktivity.
Uzávěrka soutěže: 15.9.2015
                               3.10.2015 Vylosování výherců z nominací pro tři nejvíce oblíbené turistické cíle/atraktivity


Nominace jsou od 15.5.2015 do 30.7.2015 zasílány prostřednictvím formuláře na webové stránce:  www.15nejzk.cz

Jeden účastník soutěže může zaslat jen jednu nominaci nebo a jen jednou hlasovat pro 3 z 15 nominovaných cílů/atraktivit.

Účastník soutěže může mimo soutěž zaslat fotografii zvoleného cíle.


Účastník soutěže může zaslat do soutěže pouze jim pořízenou fotografii, u které jsou splněny všechny níže uvedené podmínky.

Jestliže účastník soutěže zašle do soutěže fotografii, stvrzuje, že osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí bez nároku na jakékoliv protiplnění se zveřejněním tohoto snímku.


Účastník soutěže odesláním nominace prostřednictvím formuláře uděluje organizátorovi souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to do odvolání tohoto souhlasu u organizátora. Osobní data účastníků soutěže jsou považována za přísně důvěrná. Správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je organizátor soutěže. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Důležité podmínky soutěže:

  1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín realizace výhry.
  3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, vyplácení peněžního plnění při nečerpání celé hodnoty poukazu na výhru, není možná.
  4. Organizátor soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
  5. Organizátor soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit.


Ceny pro vítěze:
1x voucher víkendový pobyt Ranč Kostelany pro dvě osoby
1x voucher koupel v Rožnovských pivních lázních pro dvě osoby
1x kosmetika z Rožnovských pivních lázní

Výběr vítězů:

Z nominací bude vybráno 15 nejčetnějších nominací, které budou zveřejněny na webové stránce www.15nejzk.cz. U těchto nominací bude možnost hlasování prostřednictvím tzv. „lajku“ (hlasu) pro 3 nominované cíle/atraktivity, které posbírají nejvíce hlasů. Z účastníků soutěže nominujících nebo hlasujících pro první tři cíle/atraktivity budou vybráni výherci výše uvedených výher.
Výherci budou vylosováni   dne 3.10. 2015 při akci „Den Zlínského kraje“ k 15. výročí Zlínského kraje
Ceny výhercům budou zaslány poštou na zadanou adresu (na základě e-mailové výzvy –informaci o vítězství)
Vítězům pošle organizátor e-mail s informací o výsledcích soutěže.

Požadavky účasti v soutěži:
Soutěžícím se stane ten, kdo buď:

  1. zašle prostřednictvím formuláře na webové stránce www.15nejzk.cz své Jméno, Příjmení, e-mailovou adresu, přesný název a lokalizaci nominovaného cíle, popřípadě fotku nominovaného cíle, nebo
  2. zašle prostřednictvím hlasovacího formuláře na webové stránce www.15nejzk.cz své Jméno, Příjmení, e-mailovou adresu a hlas pro nominované cíle/atraktivity.  Kontakt:
Veškeré dotazy rádi zodpovíme. Neváhejte nás kontaktovat na info@vychodni-morava.cz